Our Events and Activities

उध्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, (बाणिज्य तथा आपूर्ति) श्रीमान् सचिव बैकुण्ठ अर्यालज्युसंग छलफल

उध्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, (बाणिज्य तथा आपूर्ति) श्रीमान् सचिव बैकुण्ठ अर्यालज्युसंग, आर्थिक बार्षिक बजेट वक्तव्य २०७७-७८ अनुसार हस्तकला उद्योग ब्यबसायको लागि हितकारी ब्यवस्थाहरु कार्वान्नयन गर्न गराउन अनुरोध गर्दै छलफल ::: महासंघका अध्यक्षज्यु ,पदाधिकारीज्यु तथा निकासीकर्ता सदस्यहरुज्युहरु