Our Events and Activities

Discussion with FHAN's Commodity Associations

नेपाल हस्तकला महासंघसंग आवद्ध ११ वटा वस्तुगत संघहरुको समस्या तथा ती समस्याहरुको संभाव्य उपायहरु प्रस्तुति गर्ने उद्देश्ले नेपाल हस्तकला महासंघको सदस्यता परिषदको आयोजनामा जेष्ठ १६ गते विहिबार महासंघको सभाहलमा ‘वस्तुगत संघहरुसंग समसामयिक विषयमा छलफल कार्यक्रम’ को आयोजना गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरु, कार्यसमिति सदस्यहरु, सदस्यता परिषदका सदस्यहरु, सल्लाहकारज्यूहरु विभिन्न वस्तुगत संघहरुबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिहरुको साथै सचिवालयका कर्मचारीहरु सहित जम्मा ३८ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त छलफल कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य यस प्रकार रहेका थिए ः

महासंघका सबै वस्तुगत सदस्य संघहरुसंग जीवन्त सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्ने

वस्तुगत क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरु पहिचान गरी पहिचान गरिएका समस्याहरु संबोधनको लागि नेपाल सरकार लगायत अन्य निकायहरुमा पहल र पैरवी गर्ने

वस्तुगत संघअरु बीच आफुमा भएको ज्ञान, सीप र प्रविधि आदान प्रदान गर्ने

वस्तुगत संघहरु बीच अन्तर सम्बन्ध सुधिृत तुल्याउने

विगतमा महासंघबाट वस्तुगत संघहरुसंग गरिएको छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने ।

महासंघबाट निकट भविष्यमा आयोजना गरिने योजना तर्जुमा गोष्ठीमा वस्तुगत क्षेत्रका समसामयिक समस्या उजागर गरी उक्त समस्या संबोधनको लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।