Our Events and Activities

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. श्री धनञ्जय रेग्मी

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. श्री धनञ्जय रेग्मीज्यूसंग पर्यटन बोर्ड र महासंघको सहकार्यमा संचालन गर्न सकिने विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्यक्रमहरुको विषयमा छलफल (मिति २०७९ भाद्र ८ गते)Link