Our Events and Activities

माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवज्यूहरुसंग छलफल

२०७८ चैत्र २९ गते मंगलबार माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुज्यू र मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूहरुसंग हस्तकला उद्योग ब्यवसायको दिगो विकास र प्रवद्र्धन सम्बन्धमा छलफल

link