Our Events and Activities

पुर्व उप-प्रधानमन्त्री तथा शहरी बिकास मन्त्री श्री राजेन्द्र महतोज्यूसंग

पुर्व उप-प्रधानमन्त्री तथा शहरी बिकास मन्त्री श्री राजेन्द्र महतोज्यूसंग प्रदेश न. २ मा नेपाली हस्तकलाको व्यवसायिक सम्भावना, अवस्था र भावी योजना विषयको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष, पुर्व अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरु