Our Events and Activities

माटोको भाँडा कुडा बनाउने प्रशिक्षण

मिति २०८० जेष्ठ २८ गते आईतबार, माटोको भाँडा कुडा बनाउने प्रशिक्षणका सहभागीहरुलाई उत्पादन प्रक्रिया तथा प्रविधिको स्थलगत अवलोकन गराई थप जानकारी प्रदान गर्न र उत्साह बढाउन मध्यपुर थिमी स्थित ५ - ६ वटा स्थानीय उद्योगहरु ः थिमी सेरामिक, सेरामिक सहकारी संस्था तथा नेपाल सेरामिक संघहरुको अवलोकन गराईएको थियो । साहि क्रममा त्यहाँका अध्यक्ष श्री हरी गोविन्द प्रजापतीज्यू र श्री कृष्ण प्रजापतिज्यूले विषयगत जानकारी पनि दिनुभएको थियो ।

Link