Our Events and Activities

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय श्री जिवन राम श्रेष्ठ

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय श्री जिवन राम श्रेष्ठज्यूसंग नेपाली हस्तकला क्षेत्रको साथै नेपालको सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्य विषयमा छलफल (मिति २०७९ भाद्र ८ गते)