Our Events and Activities

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव श्री तोय नारायण ज्ञवालीज्यूसंग भेटघाट

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव श्री तोय नारायण ज्ञवालीज्यूसंग महासंघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरुको भेटघाट एवं समसामयिक विषयमा छलफल (मिति २०७९ श्रावण ३१ गते, मंगलबार)Link