हस्तकला उद्योग ब्यवसायको अवस्था सर्वेक्षण (Financial Survey)


 
आदरणीय सदस्य महानुभावज्यूहरु
नेपाल हस्तकला महासंघ ।
 
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) महामारीबाट हस्तकला उद्योग ब्यवसाय नराम्रोसंग  प्रभावित भइरहेको यस बिषम् अवस्थामा आ-आफ्नो ब्यवसायिक कारोवार सन्तुिलत रूपमा सुचारू राख्नको लागि आवाश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा सहजताको लागि संलग्न गरिएको सर्भेक्षण फाराममा माग गरिए अनुसारका विवरण एवं सूचनाहरु यहि मिति २०७७ भाद्र २२ गते, साेमबार सम्ममा उपलब्ध गराईदिनुहुनको लागि अनुरोध गरिन्छ । 
 
यहाँहरूबाट प्राप्त भएका सूचना एवं विवरणको आधारमा उधोग/ब्यवसायलाई आवश्यक ऋण, सहुलियत  सूलभ तरीकाबाट प्राप्त गर्नको लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुसंग आवश्यक समन्वय गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।
 
संलग्न  हस्त -लिखित फाराम इमेल handicrafttradefair@gmail.com मार्फत पठाउन अनुरोध गरिन्छ । 
 
तलको लिन्कमा जानुहोस

बोधार्थ श्रीमान् अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरु तथा
कार्यसमिति सदस्यज्यूहरु, नेपाल हस्तकला महासंघ

ऋषिराज सुवेदी
निमित्त महानिर्देशक