१९ औं हस्तकला व्यापार मेलाको लागि स्टल निर्माण तथा विद्युत आपूर्ति सेवा प्राप्त गर्न सिलवन्दी प्रस्ताव आब्हान सूचना ।


आवेदन दिन रेट टेमप्लेट (Excel Sheet) तल संलग्न गरिएको छ ।

Download Rate Template Here